Föld Napja 2014 a MagNet bank támogatásával

Written by Kunisch Péter.

A gyerkek egész nap másztakÁprilis utolsó vasárnapja, a Duna-Ipoly Nemzeti Park szívében a  Pál-völgyi kőfejtőben, már hagyományosan a környezet- és természetvédelem napja. Madártani, vízügyi, erdészeti szakemberek állítanak ki és ismertetik meg az érdeklődőkkel saját szakterületük érdekességeit.


A tavalyi évhez hasonlóan, idén is a program résztvevője volt a Barlangi Mentőszolgálat. Sátrunknál betekintést nyerhettek az érdeklődők a mentőszolgálat munkájába, megismerkedhettek speciális felszereléseinkkel és magáról a barlangászatról is megtudhattak érdekes dolgokat. A rendezvény részét képező vetélkedő egyik állomásaként, elméleti tudásukat is bizonyíthatták, a sziklafalon ügyességükkel szerezhettek pontokat.


Az egykori kőfejtő hátsó sziklafalán egész nap mászattuk az érdeklődő gyerekeket. Ezen a helyszínen a ragyogó napsütésben sziklát is mászhattak, és a barlangász kötéltechnikát is kipróbálhatták a vállalkozók.


A déli harangszó mentési bemutatónk kezdetét is jelezte. Hasonlóan a tavalyihoz, idén is a közönség feje fölött, a Pál-völgyi-barlang kijárata feletti sziklákon és a kőfejtőn átívelő hídon modelleztünk egy képzeletbeli mentési helyzetet.

Kiállításunk egy része

A bemutató vége a magasból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasonlóan a tavalyi évhez idén is több ezer résztvevője volt a programnak, a szép tavaszi időben számos család apraja-nagyja töltötte velünk a Föld Napját.


Köszönet a MagNet Bank-nak, mert az általa elindított KAP program nyújtott segítséget a Barlangi Mentőszolgálatnak a megjelenéshez az idei Föld Napja rendezvényen.

Fotók: Németh Tamás, Papp György

 MagNet bank

 

 

Siklóernyős mentés Tardoson

Written by Kovács Márton.

A fán rekedt ernyős mentéseA tavasz visszavonhatatlan kezdetét nem csak a hóvirágok virágzása jelzi számunkra, hanem az is, hogy az eget ismét birtokba veszik a siklóernyősök. Idei első siklóernyős mentésünkre április 24.-én került sor. 

A Barlangi Mentőszolgálathoz csütörtökön a déli órákban érkezett a megkeresés, melyben egy szerencsétlenül járt siklóernyős kért sürgős segítséget. A pilóta Tardosbánya Gorbatető starthelyről hajtott végre gyakorló repülést. A rövid repülést követően a pilóta a leszállóhely megközelítése folyamán végrehajtott manővere rövidre sikerült, és pár tíz méter híján nem érte el a biztonságos leszálló területet. A fára szállást sérülések nélkül úszta meg, azonban a kupola felakadt a lombkoronára, és a pilóta a földtől 8-10 méter magasan rekedt.
 
A Barlangi Mentőszolgálat 5 fővel érkezett a helyszínre. Helyszínre érkezésünk után 15 perccel a bajba jutott pilóta már biztonságban, a földön volt, ernyőjének kiszabadítása azonban továbbil egy órát vett igénybe. A pilóta szerencsére semmilyen sérülést nem szenvedett el, csak a több óra várakozás jelentett problémát.
 
A hazaúton meglátogattunk a Tardos Malomvölgyi hekk sütőt is, ahol 2002-ben Hegedűs András tagtársunk egy barlangnapi rendezvény különszámaként egy vendég torkában megakadt szálkát távolított el a hekksütő és természetesen a sérült legnagyobb megelégedésére.
 
Fotó: Adamkó Péter
 
 
 

In memoriam Rajko Bračič (1964 - 2013)

Written by Hegedűs András.

On Sunday morning (3.11.2013) we were shocked by the news of the early death of Rajko Bračič, chairman of the Cave Rescue Service of Slovenia (2010 – present).

Rajko Bračič (1964-2013)Surprise and sadness were the emotions shown amongst those who knew and worked with him and many of them continue to ask the question why? Rajč, as he was better known by those close to him, died unexpectedly when returning from a visit to Molička Peč, a cave system he and his fellow cavers have been exploring repeatedly since 2004. The exploration of Molička has not ended as his path has.

Rajko began caving in 1984 as a member of the Koroško-Šaleški jamarski klub Speleos – Siga in Velenje. He was introduced to cave rescue in 1988 when he first attended a cave rescue course held in Poljče. Since 1995 he had been an active member of Cave Rescue Service of Slovenia.

His own thoughts on caving are best summed up in his own words:“Until you learn what caves have in store for you, you cannot even begin to imagine their secrets. When you know you are the first man to roam those passages, you are hooked by the complete darkness, peace, quiet and the overwhelming feelings experienced when entering an unexplored cave or a newly discovered part of one.”

Rajko in caveIn the caving club Rajko held the positions of president, secretary, treasurer, activity leader and planner. In short, he was the club’s driving force, be it for work at the caving lodge or in their home cave – Huda luknja. He organised and led numerous caving expeditions into foreign countries including Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia, Bulgaria, France and Italy. He was also active during the Slovenian struggle for independence when he was stationed in Huda luknja defending the gorge.

Over the years Rajko amassed a wealth of knowledge and earned many caving titles starting with Caver, Cave rescuer, Rescue group leader, Leader of rescue intervention, Cave rescue instructor and Caving instructor. During his years in the Cave Rescue Service, he was a member of the Caving Association of Slovenia Presidency and Cave Rescue Service treasurer for eight years.

Since 2010 he has been the chairman of the Cave Rescue Service of Slovenia.

RajkoAfter being elected chairman for the second term he said: “Hoping I have done a good job so far, I have decided I am ready for one more term. The results so far may be observed in many fields, and the majority of the credit goes to Cave Rescue Service leadership as well as cave rescuers that are aware of the importance of the Service for all karst explorers and its influence on their skills”. Rajko participated in numerous rescues and in the majority of training exercises both in Slovenia and abroad. He was one of the initiators and co-author of the international Cave rescue training that is implemented by the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief in association with Cave Rescue Service instructors under Disaster Preparedness and Prevention Initiative for SE Europe.

Rajko in a trainingHe has educated numerous cavers and cave rescuers in his club and within the Cave Rescue Service, ranging from caving apprentices to cave rescue instructors. Under his leadership many seemingly unsolvable caving rescue obstacles were traversed. The rescuers managed to translate and publish the Cave Rescuer's Manual, legally and formally educate a cave rescue obstruction removal team, educate a large team of cave rescuers – paramedics and successfully completed the EU Proteus project that has strengthened the Cave Rescue Service's international position, especially in former Yugoslav republics.

Rajko has also received numerous awards for his effort and dedication both at home and abroad. The ones dearest to him are the Golden Emblem Prize of the Caving association of Slovenia (2006), Bronze (2002, 2004), Silver (2008) and Golden Emblem Prize for Civil protection (2012) and recognition for his contribution to the development of cave rescue services in Serbia and Montenegro.

Rajko never ran out of either plans or ideas for the future. Sadly his time came before he could realise all of them or finish his Molička peč explorations.

Rajč, you were a true leader, mentor, role model, co-worker, and a great friend.

 

Ljubljana, 6.11.2013
Slovenian Cave Rescue Service

 

 

 

In memoriam Rajko Bračič (1964-2013)

Written by Hegedűs Gyula.

2013. november 3-án, vasárnap reggel mindenkit megdöbbentett Rajko Bračič, a Szlovén Barlangi Mentőszolgálat elnökének korai haláláról szóló hír. Rajko 2010-től volt a szervezet elnöke.

Rajko Bračič (1964-2013)A meglepetés és a szomorúság volt az első érzelmi reakcója mindazoknak, akik ismerték és dolgoztak vele. Sokakban felmerült a kérdés, hogy miért kellet ilyen fiatalon távoznia. Rajč, ahogy közeli barátai hívták, váratlanul halt meg, amikor visszaérkezett a Molička Peč-en tett látogatásáról. Ez az a barlangrendszer, amelyet 2004 óta társaival együtt folyamatosan kutatott, de távozásával ez a munka nem fejeződik be. Rajko 1984-ben kezdett barlangászni a velenjei Koroško-Šaleški jamarski klub Speleos – Siga keretein belül. 1988-ban kapcsolódott be a barlangi mentésbe, miután elvégezte a Poljče-ben tartott barlangi mentő tanfolyamot. 1995 óta volt aktív tagja a Szlovén Barlangi Mentőszolgálatnak.

A barlangokkal kapcsolatos ars poeticaját a saját szavai foglalják össze legjobban:
“Amíg nem találkozunk vele, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen titkokat rejtegetnek a barlangok. Amikor elsőként jutsz be egy járatba, amikor magával ragad a teljes sötétség, a béke, a nyugalom és a felfedezés mindent elsöprő érzése, amikor egy új barlangot vagy egy új járatot találsz –akkor érted meg igazán.”

Rajko barlangbanA barlangász klubjában az évek során Rajko elnök, titkár, gazdasági vezető, kutatás- és túravezető volt. Egyszóval ő volt a klub motorja akár a barlangokkal kapcsolatos munkában vagy a saját barlangjának tekintett Huda luknja-ban. Számos barlangász expedíciót szervezett és vezetett más országokba is, köztük Horvátországba, Bosznia-Hercegovinába, Montenegróba, Macedoniába, Szerbiába, Bulgáriába, Franciaországba és Olaszországba. A szlovéniai függetlenségi harcokban is aktívan részt vett, amikor a Huda luknja-i hegyszorost védte.

Az évek alatt Rajko bőséges tudást halmozott fel és sokféle barlangász pozíciót töltött be. Ennek során volt barlangász, barlangi mentő, mentő csoport vezető, akció vezető, barlangász és barlangi mentő oktató. A Barlangi Mentőszolgálatnál eltöltött évei alatt tagja volt a Szlovén Barlangász Szövetség elnökségének és nyolc évig a Barlangi Mentőszolgálat gazdasági vezetői posztját töltötte be. 2010 óta ő volt a Szlovén Barlang Mentőszolgálat elnöke.

RajkoMiután másodszor is elnöknek választották, azt mondta: “Bízva abban, hogy jó munkát végzek, kész vagyok folytatni ezt a munkát. Az eredmények sok területen megfigyelhetők és a felénk megnyilvánuló bizalom mind a Barlangi Mentőszolgálat vezetésének, mind a barlangi mentőknek szól. Tudatában vagyunk, hogy a Szolgálat minden karsztkutató számára fontos és annak, hogy munkánk hatással van az ő tevékenységükre.” Rajko számos mentőakcióban és a gyakorlatok nagy részén részt vett úgy Szlovéniában, mint külföldön. Egyike volt a Szlovén Polgárivédelmi Hatóság és a Barlangi Mentőszolgálat oktatói által a Dél-kelet Európai Katasztrófa Felkészülési és Megelőzési Kezdeményezés keretei között megvalósult nemzetközi barlangi mentőgyakorlatok kezdeményezőinek és szervezőinek.

OktatásonSzámos barlangászt és barlangi mentőt oktatott mind a klubjában, mind a Barlangi Mentőszolgálatban kezdőktől a barlangi mentő oktatókig. Vezetése alatt számos megoldhatatlannak tűnő barlangi mentő feladatot sikerült megoldani.

Lefordították és kiadták a Barlangi Mentés Kézikönyvét, legális keretek között oktatják a barlangi mentőket a szűkületek robbantásos tágítására, nagy csoport barlangi mentőt a sürgősségi sebesült ellátásra és eredményesen lebonyolították az Európai Unió által támogatott Proteus projektet, amely megerősítette a Barlangi Mentőszolgálat nemzetközi helyzetét, különösen a volt Jugoszláv köztársaságokban.

Rajko fáradozásai számos Hazai és külföldi elismerésben részesültek. Számára a legértékesebbek a Szlovén Barlangász Szövetség Arany Embléma díja (2006), a bronz fokozat (2002, 2004), az ezüst fokozat (2008) és a Polgári Védelem Arany Embléma díja (2012), valamint a szerbiai és montenegrói barlangi mentőszolgálatok támogatásának és fejlesztésének elismerése volt.

Rajko soha nem fogyott ki a jövőre vonatkozó tervekből és ötletekből. Sajnos ezeket már nem tudta megvalósítani, ahogy a Molička peč feltárását sem tudta befejezni.

Rajč egy igazi vezető, nevelő, példakép, munkatárs és jóbarát volt.


Ljubljana, 2013. november 6.
Szlovén Barlangi Mentőszolgálat
(fordította: Hegedűs Gyula)

 

 

Támogatóink